responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحیفه نور نویسنده : خمینی، روح الله    جلد : 10  صفحه : 149

جمع کرده است. شما پنج سال پیش از این امکان براى‌تان داشت که در یک همچو جلسه‌اى بنشینید صحبت بکنید؟ این آزادى است که شما در بیرون، در هر جا صحبت مى‌کنید، انتقاد مى‌کنید، از رژیم سابق انتفاد مى‌کنید، از دولت لاحق انتقاد مى‌کنید، اینها همه آزادى است، هیچ کس هم نمى‌آید به شما بگوید که نه انتقاد نکنید. پس آزادى الان حاصل است براى ما. یکى از آن چیزهائى که ملت ما فریاد مى‌کرد برایش، به دست آورده.

آمریکا هیچ غلطى نمى‌تواند بکند

استقلال هم اگر چنانچه آنها مى‌گویند که الان آمریکا در اینجا دارد حکومت مى‌کند، شما مى‌بینید که الان مرکز فساد امریکا را جوان‌ها رفته‌اند گرفته‌اند و آمریکائى‌هائى هم که در آنجا بودند گرفتند و آن لانه فساد را به دست آوردند و آمریکا هم هیچ غلطى نمى‌تواند بکند و جوان‌ها مطمئن باشند که آمریکا هیچ غلطى نمى‌تواند بکند. بیخود صحبت اینکه اگر دخالت نظامى، مگر آمریکا مى‌تواند دخالت نظامى در این مملکت بکند؟ امکان برایش ندارد، تمام دنیا توجهشان الان به اینجاست. مگر امریکا مى‌تواند مقابل همه دنیا بایستد و دخالت نظامى بکند؟ غلط مى‌کند دخالت نظامى بکند. نترسید، نترسانید. هم این تعبیرى که جوان‌هاى ما از روى باز احساسات جوانى کردند که اگر چنانچه آمریکا بخواهد دخالت نظامى بکند ما چه خواهیم کرد، اصلاً این اگرش را هم نباید بگویند. آمریکا عاجز از این است که دخالت نظامى در اینجا بکند اینها یک مسائلى در پیش‌شان است، یک مطالبى در پیش‌شان است که روى آن مطالب گرفتارى‌هائى دارند، نمى‌توانند این کارها را بکنند. اگر آنها مى‌توانستند دخالت نظامى بکنند، شاه را نگه مى‌داشتند. با تمام قدرتشان، قدرت‌هاى تبلیغى چیز کردند که نگهش دارند و ملت ما اعتنا نکرد به آن و نه تنها او، همه قدرت‌ها پشت سر هم ایستاده بودند که نگه دارند شاه را و نتوانستند نگه دارند براى اینکه ملت یک چیزى را که خواست نمى‌شود مقابل ملت بایستد کسى و چه بکند، هیچ ابدا. این مطلب را اصلاً جوان‌هاى ما پیش نیاوردند این مطلب را که دخالت نظامى. آنها همیشه دخالت‌هایشان دخالت‌هاى شیطنتى است، توطئه است. آنها اگر بخواهند یک کارى هم بکنند، وادار مى‌کنند جوان‌هاى ما را که آنها تظاهر بکنند و در تظاهر عمال آنها بیایند درگیرى بکنند با اینها و یک غائله راه بیندازند که ما نتوانیم یک محیط آزاد پیدا بکنیم، یک محیط آرام پیدا بکنیم و مسائلى را که مى‌خواهیم طرح بکنیم و مى‌خواهیم ایجاد بکنیم، بتوانیم آنها از این راه شیطنت‌ها پیش مى‌آیند. آنها شیطان‌هایشان را پیش همین جوان‌هاى صاف دل عزیز مى‌فرستند تبلیغات مى‌کنند، مى‌نویسند به دیوار چه مى‌کنند، عده، عده، یک وقت مى‌بینید که یک عده جوان را راه انداختند توى خیابان‌ها به یک تظاهراتى، تظاهرات بحق لکن آنها از همین تظاهرات بحق مى‌خواهند استفاده ناحق بکنند.

همین قضیه‌اى که الان قضیه روز است در دنیا، قضیه قبضه سفارت آمریکا یعنى نه سفارت، محل توطئه آمریکا که جوان‌ها کشف کردند خیلى از چیزهایش را در همین قضیه دیشب به ما اطلاعنام کتاب : صحیفه نور نویسنده : خمینی، روح الله    جلد : 10  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست