کتابخانه مدرسه فقاهت

responsiveMenu
راهنما نوار موضوعات جستجو جابجایی در کتاب جستجو در کتاب متن کتاب ساخت PDF مستند‌سازی مقالات
متن کتاب

متن کتاب‌هایی که در کتابخانه مدرسه فقاهت قرار دارد، صفحه به صفحه و با نسخه چاپی یکی است و در مواردی که صفحه‌ای در نسخه چاپی، خالی و بدون متن باشد، عبارت «این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة فی النسخة المطبوعة» نمایش داده می‌شود.
همچنین در مورد کتاب‌هایی که چاپ‌های متعدد دارند، تلاش شده و می‌شود که همگی در دسترس کاربران کتابخانه قرار گیرند. به‌عنوان مثال هر دو طبع «الاسلامیة» و «آل‌البیت» کتاب وسائل الشیعة اینک در کتابخانه موجود است.