responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 17  صفحه : 564
و از نظر ما این روایات بوى جعل مى دهد، به چند دلیل :
اول اینکه : در این روایات آمده که یهود پاسخ رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) را پسندید و آن را موافق عقاید خود یافت ، در حالى که موافق نیست زیرا در تورات در سفر تکوین آمده که : خداى تعالى نور و ظلمت و شب و روز را در یکشنبه آفرید و آسمان را در دوشنبه ، و زمین و دریاها و گیاهان را در سه شنبه ، و خورشید و ماه و ستارگان را در چهار شنبه و جنبندگان دریا و مرغان را در پنجشنبه و حیوانات صحرا و انسان را در جمعه ، و در نتیجه در روز شنبه به فراغت و استراحت پرداخت .
در اینجا ممکن است کسى بگوید: از کجا که تورات امروز و تورات زمان رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) یکى بوده ، ممکن است با آن فرق داشته باشد، لیکن این اشکال وارد نیست .
دوم اینکه : پدید آمدن روزهاى هفته که عبارت است از یک روز با شب همان روز، مولود حرکت وضعى زمین به دور محور خودش است که از هر یک بار که به دور خود دور مى زند، یک شب و یک روز پدید مى آید، چون همیشه یک طرفش رو به خورشید است و یک طرفش پشت به خورشید. بنابراین دیگر چه معنا دارد که قبل از آنکه خداى تعالى آسمانها و آسمانیان و زمین را خلق کرده و آن را کره اى دوار و متحرک ساخته باشد، شنبه و یکشنبه اى وجود داشته باشد؟ نظیر این اشکال در خلقت آسمانها نیز مى آید، که قبل از خلقت آن و خلقت آسمانها که یکى از آنها خورشید است ، دوشنبه اى وجود داشته باشد.
سوم اینکه : در این روایات یک روز را براى خلقت کوهها قرار داده و حال آنکه خلقت کوهها تدریجى بوده . و همچنین نظیر این اشکال در خلقت شهرها و نهرها و رزقها وارد است ، چون آنها نیز به تدریج درست شده ، نه در یک روز.
روایاتى درباره آغاز خلقت عالم
و در روضه کافى به سند خود از محمد بن عطیه از امام ابى جعفر (علیه السلام ) روایت کرده که فرمود: خداى تعالى نخست آن ماده اى را که تمامى اشیاء را از آن درست کرده ، بیافرید و آن عبارت بود از آب که تمامى اشیاء را مولود آن دانسته ، ولى دیگر براى آب نسبتى و ماده اى که خلقتش را به آن نسبت دهد قرار نداده . و از جمله چیزهایى که از آب خلق کرده باد است .نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 17  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست