responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : پیرامون انقلاب اسلامی نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 1  صفحه : 5
یادداشت ویراستار مجموعه حاضر گزیده ای از یادداشتها ، سخنرانیها ، و مصاحبه های " استاد شهید مرتضی مطهری " پیرامون انقلاب اسلامی است در تنظیم مقالات‌ این مجموعه کوشش شده است تا تنقیح و ویرایش در حد تبدیل گفتار به‌ نوشتار و حذف قسمتهای مکرر محدود بماند و در محتوای مطالب عرضه شده‌ توسط استاد تغییری داده نشود بی شک اگر معلم شهید ما خود حضور میداشت ، این دفتر - که بمنزله جزئی‌ از میراث فکری گرانقدر و عظیم او برای امت مسلمان محسوب میشود - با نظم و سیاق و محتوائی بمراتب کاملتر و مطلوبتر از شیوه تنظیم کنونی ، عرضه میگردید اما دریغ که چنین نیست ویراستار با پوزش پیشاپیش از همه خوانندگانی که با آثار این شهید بزرگ مأنوس هستند ، مسئولیت تمامی نقصها و کاستیهای این دفتر را متوجه‌ خود میداند اما امید دارد خوانندگان کاستیها را بدیده اغماض بنگرند و با تذکرات سودمندشان به غنا و پیراستگی این مجموعه مدد رسانند
نام کتاب : پیرامون انقلاب اسلامی نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 1  صفحه : 5
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست