responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول فلسفه و روش رئالیسم 1 نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 1  صفحه : 9

مقدمه

در میان همه مقدسات بشر " دانش " یگانه چیزی است که همه افراد ، از هر نژادی و تابع هر طریقه و مسلکی ، آن را مقدس می‌شمارند و به رفعت‌ و عظمت و تقدس آن اعتراف دارند و حتی نادان‌ترین نادانها نیز دانش را از آن جهت که دانش است کوچک نمی‌شمارد و شایسته تحقیر نمی‌داند . محبوبیت و احترام دانش نه تنها از آن جهت است که بهترین ابزار زندگی است و در مبارزه حیاتی به انسان نیرو می‌دهد و توانایی می‌بخشد و تسلط او را بر طبیعت مستقر می‌سازد ، زیرا اگر چنین بود می‌بایست انسان‌ با آن چشم به دانش نگاه کند که هر ابزار و وسیله کار دیگری را می‌بیند . تاریخ علم مقرون به رنجها و محرومیتها و مصائب و متاعبی است که‌ دانشمندان در راه کسب علم تحمل کرده‌اند و زندگی مادی را بر خویش تلخ‌ ساخته‌اند و اگر علاقه‌مندی انسان به دانش تنها به منظور رفع حوائج مادی‌ زندگی بود پس اینهمه از خود گذشتگیها و صرف نظر کردن از عیش و لذتها و خوشیهای زندگی در راه علم
نام کتاب : اصول فلسفه و روش رئالیسم 1 نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 1  صفحه : 9
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست