responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سیری در سیره نبوی نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 1  صفحه : 128
است که با او دید و بازدید بکنند . دید و بازدیدش هم حرام است . باری ، در زمینه اهل بدعت ، حدیثی داریم که در ضمن آن آمده است که‌ هرگاه اهل بدعت را دیدید « فباهتوهم » . " باهتوهم " از ماده بهت‌ است و این ماده در دو مورد به کار برده می‌شود ، یکی در مورد مبهوت کردن‌ ، محکوم کردن و متحیر ساختن که در خود قرآن آمده است که حضرت ابراهیم‌ با آن جبار زمان خودش که مباحثه کرد ، در نهایت امر « فبهت الذی کفر او در مقابل منطق ابراهیم درماند ، مبهوت شد ، محکوم شد ، مفتضح شد ، و دیگر در مورد بهتان یعنی دروغ جعل کردن که می‌دانیم در آیه « سبحانک هذا بهتان عظیم »، بهتان عظیم یعنی دروغ بزرگ . شیخ انصاری تصریح می‌کند که‌ معنای اینکه اگر با اهل بدعت روبرو شدید باهتوهم یعنی با منطقی قوی با آنها روبرو بشوید ، مبهوتشان بکنید آنچنانکه ابراهیم با جبار زمان خودش‌ نمرود مباحثه کرد و مبهوتش نمود « فبهت الذی کفر » بر اهل بدعت با منطق وارد بشوید تا مردم بفهمند اینها اهل بدعت هستند و دروغ می‌گویند . با آنها مباحثه کنید و محکومشان نمائید . عده‌ای آمده‌اند از این حدیث این جور استفاده کرده‌اند که اگر اهل بدعت‌ را دیدید ، دیگر دروغ گفتن جایز است ، هر نسبتی می‌خواهید به اینها بدهید ، هر دروغی می‌خواهید ببندید ، یعنی برای کوباندن اهل بدعت که یک هدف‌ مقدس است از این وسیله نامقدس یعنی دروغ بستن استفاده بکنید ، که این‌ امر دایره‌اش وسیعتر هم می‌شود . آدمهای حسابی هرگز چنین حرفی را نمی‌زنند . آدمهای ناحسابی گاهی دنبال بهانه‌اند . مکائد نفس عجیب است ! مکرهای نفس اماره عجیب
نام کتاب : سیری در سیره نبوی نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست