responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : سايه سار ولايت (منشور مطالبات مقام معظم رهبرى از دانشگاه و دانشگاهيان) نویسنده : خامنهاى، سيد على    جلد : 1  صفحه : 261
[جلد يكم‌] 23
مقدمه‌ 23
نكته‌ى نخست‌ 23
نكته‌ى دوم‌ 24
نكته‌ى سوم‌ 28
دانشگاه، پايه‌اى براى آينده‌ى كشور 32
شخصيت هادى‌ 32
دانشگاه‌ها، مسئله‌ى مهم و اساسى‌ 33
نقش بارز دانشجو 33
دنياى بهت‌زده‌ 33
نقش دانشجويان در سازندگى و ترسيم حركت عمومى جامعه‌ 34
تحصيل و تحقيق‌ 34
آرزوى دشمن‌ 34
روح و جهت علم‌ 34
تمايل دانشگاه جهت‌دار، به ارزش‌هاى اسلامى‌ 35
نشانه‌ى استمرار انقلاب‌ 35
سوگوارى مردم بيگانه در رحلت امام (ره) 36
لزوم حضور در صحنه‌ 36
نرمش با امريكا!؟ 36
قدرت جمهورى اسلامى‌ 36
مقاوم‌تر از ديروز 37
كسب آگاهى سياسى‌ 37
حضور قوى دانشجو 38
حفظ يكپارچگى در محيط دانشگاه‌ 38
وحدت‌ 38
توجه به سمتگيرى انقلاب و خط مستقيم آن‌ 40
مراقبت از خط مستقيم‌ 40
سيزدهم آبان‌ 41
كاپيتولاسيون‌ 41
فشار بر مؤمنين، استقامت بيشتر 41
دانش‌آموزان شهيد 41
حمله‌ى انقلاب به امريكا، طبيعى‌ترين حادثه‌ 42
نفرت انقلابى‌ 42
تسخير لانه‌ى مستكبران؛ تحقير امپراتورى زر و زور و تزوير 42
تحقير استكبار 43
انقلابى با جوهر فكرىِ اسلام در تعرض امريكا 43
تشخيص استكبار 43
تهديد استكبار 44
تلاش استكبار 44
مفهوم استكبار و مقابله‌ى با آن‌ 44
معناى استكبار 45
مستكبر 45
موضع استكبار 45
حركت استكبارى‌ 46
روح استكبار 46
جنجال استكبار 46
سلطه‌گر و سلطه‌پذير؛ هر دو مقصر 47
نشانه‌هاى استكبار در نظام غربى‌ 47
جنجال بر سر حجاب‌ 47
مدعيان دموكراسى‌ 48
مبارزه‌ى ملت ايران‌ 48
برخورد با همه‌ى مظاهر استكبار در دنيا 48
مبارزه‌ى هميشگى با امريكاى مستكبر 49
تبليغ امريكايى‌ 49
خشونت‌طلب‌ 49
نسل جوان پيشرو در حركت عظيم ملت ايران‌ 50
جوانان امروز و ديروز 50
جوان و درك انقلاب‌ 50
سرمايه‌گذارى دشمن روى جوانان‌ 51
انحراف جوانان‌ 51
انقلاب، موج خروشان‌ 52
تفكر هادى‌ 52
حوزه و دانشگاه و وحدت، از مسائل اصلى انقلاب و كشور 54
دكترين تفكر توحيدى‌ 54
اتحاد جامعه‌ى اسلامى، بر محور ولايت‌ 55
توحيد وحدت‌آفرين است و شرك تفرقه‌آفرين‌ 56
هزار سال علم و دين در كنار يكديگر 56
جدايى علم و دين‌ 56
علم جديد در حوزه‌هاى علميه‌ 57
قرن نوزدهم، قرن طرد دين از صحنه‌ى زندگى‌ 57
بى‌بهره بودن دانشگاه از دين و اخلاق در گذشته‌ 58
فرهنگ غنى و استعدادهاى درخشان ايران‌ 58
قرون وسطى، دوران تاريكى اروپاييان و درخشش اسلام‌ 59
جدايى دين از علم، علت عمده‌ى تنزل ما 59
وحدت حوزه و دانشگاه، يعنى حركت پابه‌پاى علم و دين‌ 60
روحانى و دانشگاهى‌ 60
برادرى طلبه و دانشجو 61
اثر انقلاب‌ 61
خواسته‌ى استكبار 62
پنجه‌ى خونين استكبار 62
حمايت و دفاع از مسلمانان مظلوم فلسطينى‌ 62
امواج اسلام‌ 63
اولين ملت انقلابى كه استكبار را تحقير كرد 63
مسائل اساسى دانشگاه‌ها 66
حل مسائل حاد دانشگاه‌ها 67
دفع عيوب‌ 67
وظيفه‌ى دانشگاه‌ 68
علم و تسلط 68
دست تهى‌ 68
كاروان علم‌ 69
حركت براى علم و تحقيقات كاربردى‌ 69
معناى دين‌ 70
روشنفكرى اروپايى‌ 70
تربيت‌ 71
انسان و ديندارى‌ 71
تعصب دينى و انقلابى بر حاكميت دين؛ لازمه مديريت دانشگاه‌ها 71
هوشيارى در قبال صدور بى‌دينى اساتيد در دانشگاه‌ 72
دانشگاه وابسته‌ 72
استفاده از عناصر مؤمن‌ 73
لزوم تفاهم‌ 73
درجات اعتقاد به دين‌ 73
بار مسئوليت‌ 74
تزكيه‌ى نفس‌ 76
بركت اخلاص‌ 77
دشمن اصلى‌ 77
تقويت قدرت معنوى‌ 78
خودسازى‌ 78
مشكل ملتها، مشكل تسلط و حاكميت انسان‌نماهاست‌ 78
روح انسانى‌ 78
امريكا، حامى ديروز و مخالف امروز صدام‌ 79
واى بر اسلام! 80
تحليل قضايا 80
دفاع از قدرت‌طلبى‌ 80
ماهيت تجاوز صدام به كويت‌ 81
امريكا در خليج‌فارس‌ 81
منفعت محورى دولتهاى وابسته‌ 82
راه نجات كشورهاى اسلامى، بازگشت به اسلام‌ 82
دولتهاى وابسته‌ 83
حضور امريكا در منطقه‌ 83
سكوى اعتلا 84
محكوم كردن تجاوز صدام و امريكا 84
ملت و دولتِ زنده‌ 85
محقق نشدن اهداف دشمنان در جنگ تحميلى‌ 85
ايران پايدار 86
حفظ وحدت كلمه‌ 86
حركت، پشت سر پرچم‌ 86
اركان خوب نظام جمهورى اسلامى‌ 87
اوج اقتدار ملى‌ 87
اسلام، انقلاب و علم‌ 88
تكيه روى آموزش در داخل‌ 90
رجحان متخصص متعهد 91
كارگزار متعهد 91
مواظبت از فضاى دانشگاه از آشفتگى‌ 92
دانشگاه؛ حركت و سكون‌ 92
دانشگاه و سياست‌ 93
صدام، ضد امريكا نيست‌ 93
موضع هميشگى ما 94
عمل به تكليف‌ 94
اهميت و حساسيت كار نمايندگان ولى فقيه در دانشگاه‌ها 96
شرايط حضور روحانى‌ 97
شناخت دانشجو 97
علاقه و اعتقاد روحانى به دانشجو 97
رابطه بر اساس محبت و علاقه‌ 98
نحوه‌ى رابطه‌ى روحانى با دانشجو 99
ارزش دانشجو 100
تربيت و ثمردهى‌ 100
تأثير نقش روحانى‌ 100
آسيب‌شناسى اخلاقى و فكرى دانشگاه‌ها 101
دانشجو در معرض انواع آسيب‌ها 101
انحرافات فكرى‌ 102
نقطه‌ى انحراف‌ 102
نفوذ تفكرات ماركسيستى‌ 102
سوسيال دمكراسى؛ حماله الحطب دمكراسى‌ 103
غربى سازى؛ جاده صاف كنِ استعمار نو 103
جامعه‌ى باز 103
مدرك‌گرايى‌ 104
سياسى كارى در دانشگاه‌ 104
ابهام عملكردها 104
بى‌هويتى‌ 105
جايگاه حقيقى روحانى در دانشگاه‌ 105
اعتماد شرط موفقيت‌ 105
مجادله و زورآزمايى‌ 106
روحانى، متعلّق به همه‌ى دانشجويان‌ 106
مقاومت در برابر مشكلات‌ 107
انجمن اسلامى بازوى روحانيت‌ 107
عنصر زبده‌ى دينى‌ 107
سنت امام جماعتى‌ 108
ويژگى‌هاى امام جماعت نمونه‌ 108
روحانى مفيد، مؤثر و بابركت‌ 108
نفوذ معنوى روحانى در دانشگاه‌ 109
روحانى و رئيس دانشگاه‌ 109
نشاط روحى‌ 112
فرصتهاى ارزشمند براى مسئولين دانشگاه‌ها 112
استمرار در كار 113
اميد به حل مشكلات‌ 113
مشكل اساسى در دانشگاه‌ 114
ملاكها و ارزشها 114
طبيب برجسته‌ 115
حزب‌اللهى كيست؟ 115
حزب‌اللهى، احساس خودى‌ 116
اهتمام به شرف علم‌ 117
گردن‌فرازى در مقابل نظام مردمى و دينى! 118
رياست دانشگاه‌ها، رياست علمى‌ 118
اطاعت از خدا و دلسوزى براى كشور 119
توأم بودن علم و دين‌ 119
آزادى در محيط حوزه‌ 120
احترام به اساتيد، يكى از بزرگترين مظاهر دانشگاه اسلامى‌ 120
رفع مشكلات‌ 121
روز وحدت حوزه و دانشگاه، يادگار ارزشمند امام‌ 122
مسلمان محض‌ 122
معناى وحدت حوزه و دانشگاه‌ 123
وجدان دينى، مانع استعمار 124
انگليسى‌ها و علاج وجدان دينى اسلام‌ 124
اشاعه‌ى شهوات، يكى از راه‌هاى جدايى جوانان از دين‌ 125
راه مبارزه با اديان‌ 125
تهاجم فرهنگى‌ 126
بنيان دانشگاه‌ 126
هدف دين‌ستيزى غرب‌ 126
دانشگاهى ديندار 127
پيشرفتهاى دينى در دانشگاه‌ 127
هدف امام؛ نزديكى روشنفكر و روحانى‌ 127
وحدت در هدف‌ 128
مجموعه‌هاى باارزش‌ 128
مسابقه ارزش‌هاى اسلامى در دانشگاه‌ 128
مسئوليت دانشجو نسبت به مسائل انقلاب‌ 129
فرصت تاريخى جوان امروز 130
هرچه نوكرتر، عزيزتر 130
درس خواندن يك فرصت الهى‌ 131
چشم به دهان قدرت‌ها 131
شركتهاى چند مليتى‌ 132
زنده نگه داشتن اسلام و انقلاب‌ 132
خط دانشگاه‌ 132
اولويت صرف بودجه، در راه‌هاى خوب‌ 134
نگاه جدّى به آموزش عالى‌ 135
علم، عالم و صنعت‌ 135
عدالت‌ 136
مديريت استادانه‌ 136
دو راه اساسى جبران ضعف امكانات‌ 137
مسائل خطى و جريانى‌ 137
حزب اللهى‌ 138
بچه مسلمانهاى خوب‌ 138
اولويت با دانشجويان مستضعف‌ 139
انزواى آموزش عالى‌ 139
صدا و سيما و آموزش عالى‌ 140
بركت سفر 140
مركز استعداد 140
برجستگى ايرانى‌ها 141
تزريق روح تحقيق پارسايانه‌ى بى‌عوض‌ 141
جوان و جوانى، يكى از درخشندگى‌هاى آفرينش الهى‌ 142
برنامه‌ريزى استعمارگران براى فاسدكردن نسل جوان‌ 143
سياست رژيم پهلوى‌ 143
روحانيت‌ 143
فتح‌الفتوح امام‌ 144
معجزه‌ى جوان مؤمن‌ 144
فكر استكبار، سلطه بر همه‌ى عالم‌ 144
هدف استكبار 145
احساس ناامنى استكبار از حضور جوانان در صحنه‌ 145
آرزوى حذف اين ملت از صحنه‌ى زمين‌ 146
رسالت جوانان‌ 146
اهميت خودسازى دانشجو و دانش‌آموز 147
بينش سياسى‌ 147
اقامه به امر به معروف و نهى از منكر 147
تأثير تكرار امر به معروف و نهى از منكر 148
تأثير زبان بيش از دست‌ 148
فريب دولتهاى عربى در مقابل توطئه‌ى اسرائيل‌ 148
راه جبران باقيست‌ 149
عاقبت اسرائيل‌ 149
بسيج، بركت الهى بر كشور و انقلاب و امام‌ 150
خلوص نيت‌ 151
طمع‌ورزى شيطان‌ 151
رمز پيشرفت‌ 151
پارسايى‌ 152
بنيان مرصوص‌ 152
اهميت سازماندهى بسيج‌ 152
حركت بنيادين‌ 154
روحانيت و رضاخان‌ 155
هدف پهلوى‌ها 155
ويرانگر اوهام‌ 156
امريكا؛ مظهر استكبار 158
دانشجويان هوشيار 159
بهترين كار انقلاب‌ 159
تغيير انقلابها 160
شيوه‌ى وابسته كردن‌ 161
قطع وابستگى‌ 161
قطع آخرين رشته‌ى ارتباطى‌ 162
رمز بركت‌ 162
دشمن و تحميل خواسته‌ها 162
شرط رابطه با امريكا 163
آرزوى ديكتاتورها 163
تبليغات امريكا 164
موضع امام‌ 164
سقوط صلابت‌ 165
مذاكره با امريكا، شروع تحميل‌ها 165
مرعوبان بى‌اطلاع‌ 166
ترويج گناه! 166
احتياج به مذاكره؟! 167
فرار ديكتاتورها 167
اتحاد دنيا 167
پيروزى معنويت‌ 168
درك سياسى‌ 168
عامل شكست امامان (ع) 169
شايعه‌ى دشمن‌ 169
احساس قدرت‌ 169
قدرت ملت‌ 170
ايران، قلب مدنيت دنيا 170
بندگان بى‌نياز شجاع‌ 171
مقصود اصلى‌ 172
رسالت حوزه‌ 173
رسالت دانشگاه‌ 173
آبادى دين و دنيا 174
خوشبختى‌ 174
راه كشف‌ 174
دانش و بينش‌ 175
بال معنويت‌ 175
در مذمت انزوا از دنيا 176
با هم بودن‌ 176
آرزوى دشمن در دانشگاه‌ 177
ثمره‌ى وحدت‌ 177
سلامت اساتيد 178
فضاى معنوى‌ 178
حوزه، دين و مردم‌ 179
پرورش انسانهاى شايسته‌ 179
حوزه و دانشگاه، الگو دهنده‌ى جامعه‌ 180
تولد دانشگاه و دين‌ 182
معرفت دينى‌ 183
غايت آمال‌ 183
روحانى خوب‌ 184
پرهيز از عوامانه بودن‌ 184
عالم زاهد 185
جوانان ارزشمند 186
به دنبال جايگاه واقعى‌ 187
غربزدگى‌ 187
فهم مقاصد دُوَل‌ 188
قراردادهاى استعمارى‌ 188
سرگذشت سلسله‌ى پهلوى‌ 189
سياست انگليسى‌ها 189
رضاخان هيتلرى‌ 190
پادشاهى محمدرضا 190
نشانه‌ى فرنگى‌ 190
ستيز با اسلام در صحنه‌ى تاريخ‌ 191
پرچمدار علوم‌ 191
فضاى آزادانديشى‌ 192
پرچمدارى مسلمين‌ 192
سياست علمى اروپا 193
دزدان انديشه‌ 193
پشتوانه‌ى استعمار 194
پسرفت انسانيت در غرب‌ 194
خشونت تاريخى‌ 194
خروج از سلطه‌ 195
ملت و دولت بى‌نظير 195
محكم بودن ملت ايران، پاى عمل‌ 196
استقلال‌ 196
استقلال سياسى‌ 197
استنشاق آزادى‌ 197
ميدان كار و دانش‌ 198
بركات علم‌ 198
علم و سعادت‌ 199
انُس با خدا 199
طاغوتيان در دانشگاه‌ 200
نكات اساسى شخصيت دانشجو 200
هراس دشمن‌ 201
فضاى سياسى‌ 201
دولت مردمى‌ 201
تهاجم فرهنگى‌ 202
دانشگاه زمان رضاخان، بر اساس مبارزه بادين‌ 204
روشنفكرى ايران و دين‌ 204
دين در دانشگاه‌ 205
وظيفه‌ى روحانى در دانشگاه‌ 206
اخلاص در عمل‌ 206
راه اخلاص‌ 207
پرهيز از تشريفات ادارى‌ 207
ذات بسيج‌ 209
جوان، محور همه‌ى خوبى‌ها 210
جايگاه منطقى بسيج‌ 210
ايران قدرتمند 211
آرمانهاى بزرگ‌ 211
اساسى‌ترين وظيفه‌ى جوان‌ 212
معناى بسيج‌ 212
سايه‌ى دولت حق‌ 213
ماندگارترين مخاطبان انقلاب‌ 216
شانزده سال مبارزه‌ى ضدامريكايى‌ 216
ابزار امريكا در ايران‌ 216
انقلاب ضد امريكايى‌ 217
لانه‌ى جاسوسى‌ 217
طلب ملت ايران از امريكا 218
شيوه‌ى امريكا 218
خصوصيات ملت ايران‌ 219
در مقابل توطئه، سكوت ممنوع! 219
تبلور حقيقت انقلاب‌ 219
امريكا، هميشه عليه انقلاب‌ 220
مرگ بر امريكا، شعارى از اعماق جان‌ 220
پشتوانه عظيم تاريخى و فرهنگى‌ 221
انتخاب ملت‌ 221
بركت آزادى و استقلال‌ 222
نفرت ملت ايران از رژيم امريكا 222
رژيم بعثى‌ 222
خواست استكبار 223
تنفر امريكا از اسلام‌ 223
هدف مذاكره‌ 223
رابطه با امريكا 224
مقابله با ظلم و ظالم‌ 224
مقابله با ما تا كى؟ 224
تمدن جديد اسلامى‌ 225
پيام جهانى‌ 225
پيشرفت‌ 226
تعميق ايمان‌ 226
تقويت آگاهى سياسى‌ 227
وحدت كلمه‌ 227
تركيب حوزه و دانشگاه يك معناى سمبليك‌ 229
گزينش روش‌هاى خوب‌ 230
فرهنگ غرب، نيازمند گزينش‌ 230
حوزه و دانشگاه مكمل يكديگر 231
علم و معنويت‌ 232
هدف رژيم پهلوى‌ 233
پهلوى، دانشگاه و دين‌ 234
گذشته‌ى علمى دانشگاه‌ 235
غناى حقوق اسلامى‌ 236
معناى وحدت حوزه و دانشگاه‌ 236
كاركرد علم‌ 236
حوزه و روش‌هاى علمى‌ 237
روحيه‌ى نفوذناپذيرى‌ 237
مسائل فرهنگى، گرى تمام مشكلات‌ 239
ضرورت شناخت سه مقوله‌ى علم، روشنفكرى و ايمان مذهبى‌ 240
معناى روشنفكرى‌ 240
ايمان مذهبى‌ 241
تعارض علم و دين‌ 241
مطبوعات امريكايى‌ 243
نگرانى از بى‌ايمانى در غرب‌ 243
نظام بشرى، موجودى زنده‌ 243
اسلام و امريكا 244
شروع فروپاشى بلوك شرق‌ 245
كهنه‌تر از كهنه‌ترى مى‌رسد 245
مثلث قدرت در نظام اسلامى‌ 246
علمِ بدون ايمان‌ 247
روشنفكر 248
بى‌سوادى محمدرضا 248
مبناى جمهورى اسلامى‌ 249
ارزش حق و باطل‌ 250
دانشگاهِ امروز 250
تجمّع بر محور دين‌ 252
دانشگاه، تضمين كننده‌ى فرداى جامعه‌ 252
محيط دانشگاهِ ديروز 253
پيشينه‌ى دانش غربى‌ 253
دانشجوى آگاه‌ 253
معناگرايى امروز جهان‌ 254
شكست امريكا 254
دانشجويان جهان اسلام‌ 254
گرايش دنيا به اسلام‌ 255
چشم‌ها به سوى ايران‌ 256
آرزوى غرب‌ 256
آرزوى امريكائى‌ها 256
موضعِ دانشجوى ايرانى‌ 257
اهمّيت تشكّل‌ها 257
ايمان و تعبد 258
دفاع از دستاوردها 258
وحدت تشكّل‌ها 259
تشكّل‌ها و باندهاى سياسى بيرون‌ 259
اعتكاف دانشجويى‌ 259
نام کتاب : سايه سار ولايت (منشور مطالبات مقام معظم رهبرى از دانشگاه و دانشگاهيان) نویسنده : خامنهاى، سيد على    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست