responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 17  صفحه : 170
توضیح مفاد آیه شریفه : انما امره اذا اراد شیئا انیقول له کن فیکون ... و بیان مراد از امر و قول در آن
إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شیْئاً أَن یَقُولَ لَهُ کُن فَیَکُونُ ...

این آیه شریفه از آیات برجسته قرآن کریم است که کلمه ایجاد را توصیف مى کند و مى فرماید: خداى تعالى در ایجاد هر چیزى که ایجاد آن را اراده کند، بغیر از ذات متعالى خود به هیچ سببى دیگر نیازمند نیست ، نه در اینکه آن سبب مستقلا آن چیز را ایجاد کند، و نه در اینکه خدا را در ایجاد آن کمک نماید، و یا مانعى را از سر راه خدا بردارد.
قرآن کریم تعبیراتش ازاین حقیقت ، مختلف است در آیه مورد بحث فرموده : ((انما امره (( و در سوره نحل ، آیه 40 تعبیر به قول کرده و فرموده : ((انما قولنا لشى ء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون (( و در سوره بقره آیه 117 تعبیر به قضا کرده و فرموده : ((و اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون ((.
و ظاهرا مراد از کلمه ((امر(( در آیه مورد بحث ، شاءن باشد، یعنى مى خواهد بفرماید: شاءن خداى تعالى در هنگام اراده خلقت موجودى از موجودات چنین است ، نه اینکه مراد از آن ، امر در مقابل نهى باشد، هر چند که آیه سوره نحل تاءیید مى کند که به این معنا باشد، و لیکن تدبر و دقت در آیات این معنا را افاده مى کند که غرض در سه آیه مزبور وصف شان الهى در هنگام اراده خلقت است ، نه اى نکه بخواهد بفهماند خداى تعالى وقتى مى خواهد چیزى را خلق کند این کلام را مى گوید. پس وجه صحیح همان است که : ما کلمه قول را بر امر به معناى شاءن حمل کنیم به این معنا که بگوییم : این کلمه از آن جهت که خودش ‌ مصداقى از شاءن است در اینجا به کار رفته ، نه اینکه امر را بر قول در مقابل نهى حمل کنیم
و معناى اینکه فرمود: ((اذا اراد شیئا(( این است که : ((اذا اراد ایجاد شى ء : وقتى اراده کند ایجاد چیزى را((. و این معنا از سیاق آیه استفاده مى شود. و در عده اى از آیات که متعرض این حق یقتند، به جاى اراده کلمه قضاء آمده ، مانند آیه ((اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون (( و هیچ منافاتى هم ندارد، براى اینکه قضا به معناى حکم است ، و حکم و قضا و اراده در خداى تعالى یک چیز است ،نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 17  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست