responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 12  صفحه : 258
بلکه خداى عز و جل او را مهلت داد تا روزى که قائم ما ظهور کند که در آن روز موى ناصیه ابلیس را گرفته گردنش را مى زند، روز وقت معلوم آن روز است .
الفاظ حدیث فوق از تفسیر برهان نقل گردیده است .
و در تفسیر قمى به سند خود از محمد بن یونس از مردى از امام صادق (علیه السلام ) روایت کرده که در تفسیر آیه ((فانظرنى - تا جمله - الى یوم الوقت المعلوم )) فرمود: در روز وقت معلوم رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) او را بر روى سنگ بیت المقدس ذبح مى کند.
مؤ لف : این روایت از روایات رجعت است که بر طبق آن و نیز بر طبق مضمون روایت قبلیش از طرف امامان اهل بیت روایات دیگرى نیز هست . ممکن هم هست روایت اولى از این سه روایت آخر را حمل بر تقیه کنیم ، و
نیز ممکن است هر سه را به بیانى که در رجعت در جلد اول این کتاب و در جلدهاى دیگر گذشت طورى معنا کنیم که منافاتى میان آنها نباشد، و آن این است که بگوییم در روایات وارده از طرق امامان اهل بیت (علیهمالسلام ) غالب آیات مربوط به قیامت گاهى به روز ظهور مهدى (علیه السلام ) و گاهى به روز رجعت و گاهى به روز قیامت تفسیر شده و این بدان جهت است که هر سه روز در اینکه روز بروز حقایقند، مشترکند، هر چند که بروز حقایق در آنها مختلف و داراى شدت و ضعف است . بنا بر این ، حکم قیامت بر آن دو روز دیگر هم جارى است - دقت فرمایید.
    روایتى در بیان مراد از درهاى جهنم در ذیل جمله : ((لها سبعة ابواب ...))
و در تفسیر عیاشى از جابر از ابى جعفر (علیه السلام ) روایت کرده که گفت : خدمت آن جناب بودم ، عرض کردم : ممکن است بفرمایید تفسیر آیه ((ان عبادى لیس لک علیهم سلطان )) چیست ؟ فرمود: خداى تعالى در این جمله مى فرماید: تو نمى توانى بندگان مرا به بهشت و یا دوزخ وارد کنى .
و در تفسیر قمى در ذیل جمله ((لها سبعة ابواب ...)) از معصوم نقل کرده که فرمود: خداى تعالى در این جمله مى فرماید اهل هر مذهبى از درى وارد مى شوند، و براى بهشت هشت در است .
و در الدر المنثور است که احمد - در کتاب الزهد - از خطاب بن عبد الله روایت کرده که گفت : على (علیه السلام ) فرمود: هیچ مى دانید درهاى جهنم چگونه است ؟ ما گفتیم لابد مثل همین ، درهاى دنیا است ، فرمودند: نه و لیکن اینطور است . آنگاه دست خود روى دست گذاشت ( که اشاره به طبقات آن است ).
و در همان کتاب است که ابن مبارک ، هناد، ابن ابى شیبه ، عبد بن حمید و احمد - در کتاب الزهد - و ابن ابى الدنیا - در کتاب صفة النار - و ابن جریر، ابن ابى حاتم و بیهقى - در کتاب البعث - از چند طریق از على (علیه السلام ) روایت کرده که گفت : جهنم هفت در دارد، بعضى فوق بعضى دیگر قرار دارد وقتى اولى پر شد دومى را پر مى کنند، آنگاه سومى را تا همه اش پر شود.
باز در همان کتاب آمده که ابن مردویه و خطیب در تاریخش از انس ‌ روایت کرده اند که گفت : رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) در معناى آیه ((لکل باب منهم جزء مقسوم )) فرمود: جزئى از مردم که به خدا شرک ورزیدند، و جزئى دیگر که در او شک کردند، و جزئى که از او غفلت نمودند.
مؤ لف این روایت اجزاى درهاى جهنم را مى شمارد، نه خود درها را. و از ظاهر سیاق بر مى آید که رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) نمى خواهد اجزاء را منحصر در آن سه جزء کند.
و در همان کتاب است که ابن مردویه از ابوذر روایت کرده که گفت : رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود براى جهنم درى است که از آن داخل نمى شود مگر کسى که عهد مرا در باره اهل بیتم بشکند و خیانت نماید، و بعد از من خون آنان را بریزد. باز در همان کتاب است که احمد و ابن حبان و طبرى و ابن مردویه و بیهقى - در کتاب البعث - از عتبة بن عبد الله از رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) روایت آورده اند که فرمود: براى بهشت هشت در و براى جهنم هفت در است ، که بعضى افضل از بعض دیگر است .نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 12  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست