responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 1  صفحه : 551
نه همه آن است و نه جزئى از اجزاء آن ، و نه خاص یتى از خواص آن ، نه آن خواصى که براى ما محسوس است و نه آن خواصى که با استدلال به وجودش پى برده ایم و نه آن خواصى که براى ما هنوز درک نشده است .
براى این که همه این نامبرده ها هر طورى که فرض کنید مادى است و حکم ماده این است که محکوم تغییر و دگرگونى است و انقسام مى پذیرد و مفروض ما این است که آن چیزى که در خود بنام (من ) مشاهده میکنم ، هیچیک از این احکام را نمى پذیرد، پس نفس به هیچ وجه مادى نیست .
و نیز این حقیقتى که مشاهده مى کنیم امر واحدى مى بینیم ، امرى بسیط که کثرت و اجزاء و مخلوطى از خارج ندارد، بلکه واحد صرف است ، هر انسانى این معنا را در نفس خود مى بیند و درک مى کند که او اوست ، و غیر او نیست و دو کس نیست ، بلکه یکنفر است و دو جزء ندارد بلکه یک حقیقت است .
پس معلوم مى شود این امر مشهود، امرى است مستقل که حد ماده بر آن منطبق و صادق نیست و هیچیک از احکام لازم ماده در آن یافت نمیشود، نتیجه مى گیریم پس او جوهرى است مجرد از ماده که تعلقى به بدن مادى خود دارد، تعلقى که او را با بدن به نحوى متحد مى کند، یعنى تعلق تدبیرى که بدن را تدبیر و اداره مینماید، (و نمى گذارد دستگاههاى بدن از کار بیفتند و یا نامنظم کار کنند) و مطلوب و مدعاى ما هم اثبات همین معنا است .
ادله و براهین منکرین تجرد روح
در مقابل ما همه علماى مادى گرا و جمعى از علماى الهى ، از متکلمین ، و نیز علماى ظاهر بین ، یعنى اهل حدیث ، منکر تجرد روح شده اند و بر مدعاى خود و ردّ ادله ما برهانهائى اقامه کرده اند که خالى از تکلف و تلاش بیهوده نمیباشد.
1 - مادیین گفته اند: رشته هاى مختلف علوم با آن همه پیشرفتى که کرده و به آن حد از دقت که امروز رسیده ، در تمامى فحص ها و جستجوهاى دقیقش ، به هیچ خاصیت از خواص بدنى انسان نرسیده ، مگر آنکه در کنارش علت مادیش را هم پیدا کرده ، دیگر خاصیتى بدون علت مادى نمانده تا بگویند این اثر روح مجرد از ماده است ، چون با قوانین ماده منطبق نیست و آن را دلیل بر وجود روح مجرد بگیرند.
و در توضیح این گفتار خود گفته اند: سلسله اعصاب که در سراسر بدن منتشر است ، ادراکات تمامى اطراف بدن و اعضاى آن و حاسه هایش را پشت سر هم و در نهایت سرعت به عضو مرکزى اعصاب منتقل مى کند، و این مرکز عبارت است از قسمتى از مغز سر که مجموعه اى است متحد و داراى یک وضعى واحد،


نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست