responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 1  صفحه : 240
شرط دیگرى که در شفاعت هست ، این است که تاءثیر شفاعت شفیع در نزد حاکمى که نزدش شفاعت میشود باید تاءثیر جزافى و غیر عقلایى نباشد، بلکه باید آن شفیع چیزى را بهانه و واسطه قرار دهد که براستى در حاکم اثر بگذارد، و ثواب او و خلاصى از عقاب او را باعث شود، پس شفیع از مولاى حاکم نمیخواهد که مثلا مولویت خود را باطل ، و عبودیت عبد خود را لغو کند، و نیز نمیخواهد که او از حکم خود و تکلیفش دست بردارد، و یا آنرا بحکم دیگر نسخ نماید، حالا یا براى همه نسخ کند، و یا براى شخص مورد فرض ، که خصوص او را عقاب نکند.
و نیز از او نمیخواهد که قانون مجازات خود را یا بطور عموم و یا براى شخص مورد فرض لغو نموده ، یا در هیچ واقعه و یا در خصوص این واقعه مجازات نکند، شفاعت معنایش این نیست ، و شفیع چنین تاءثیرى در مولویت مولا و عبودیت عبد، و یا در حکم مولا، و یا در مجازات او ندارد، بلکه شفیع بعد از آنکه این سه جهت را مقدس و معتبر شمرد، از راه هاى دیگرى شفاعت خود را مى کند، مثلا یا بصفاتى از مولاى حاکم تمسک مى کند، که آن صفات اقتضا دارد که از بنده نافرمانش بگذرد، مانند بزرگوارى ، و کرم او، و سخاوت و شرف دودمانش .
و یا بصفاتى در عبد تمسک جوید، که آن صفات اقتضاء مى کند مولا بر او رافت ببرد، صفاتیکه عوامل آمرزش و عفو را برمى انگیزد، مانند خوارى و مسکنت و حقارت و بد حالى و امثال آن .
و یا بصفاتى که در نفس خود شفیع هست ، مانند محبت و علاقه اى که مولا باو دارد، و قرب منزلتش ، و علو مقامش در نزد وى ، پس منطق شفیع این است که میگوید: من از تو نمیخواهم دست از مولویت خود بردارى ، و یا از عبودیت عبدت چشم بپوشى ، و نیز نمى خواهم حکم و فرمان خودت را باطل کنى ، و یا از قانون مجازات چشم بپوشى .
بلکه میگویم : تو با این عظمت که دارى ، و این رافت و کرامت که دارى از مجازات این شخص چه سودى مى برى ؟ و اگر از عقاب او صرفنظر کنى چه ضررى بتو مى رسد، و یا میگویم : این بنده تو مردى نادان است ، و این نافرمانى را از روى نادانیش کرده ، و مردى حقیر و مسکین ، مخالفت و موافقت او اصلا بحساب نمى آید، و مثل تو بزرگوارى بامر او اعتنا نمى کند، و بآن اهمیت نمیدهد، و یا میگویم : بخاطر آن مقام و منزلتى که نزد تو دارم ، و آن لطف و محبتى که تو نسبت بمن دارى ، شفاعتم را در حق فلانى بپذیر، و از عقابش رهانیده مشمول عفوش قرار ده .


نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست