responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحیفه نور نویسنده : خمینی، روح الله    جلد : 8  صفحه : 178

مى گویند که پیغمبرها را مستکبرین درست کردند بر اینکه مردم پائین را، کارگر را، صنعتگر را، زارع را، اینها را، اینها با موعظه و اینها خواب کنند و اغفال کنند، وعده بدهند و آن بزرگترها بچاپند مردم را و اینها هم حرفى نزنند براى این وعده‌ها. و حال آنکه به حسب تاریخ، تاریخ اسلام هم که نزدیک است به ما، تاریخ دیگر هم که منقول است که از این طایفه تجهیز مى‌کردند انبیا مستضعفین را در مقابل مستکبرین، نه متسکبرین اینها را درست مى‌کردند که مستضعفین را خواب کنند، اینها مستضعفین را بیدار مى‌کردند که بر ضد مستکبرین قیام کنند. قیام‌هاى انبیا همیشه اینطورى بوده که یکى از بین خود اینها، از بین خود این مومنین که طبقه پائین بودند،از خود همین مردم پائین یکى انتخاب مى‌شد براى اینکه تبلیغ کند و کارش هم، یکى از کارهایش هم این بود که همین جمعیت مستضعف مقابل مستکبر را تجهیز مى‌کرد با تبلیغاتى که مى‌کرد، مهیا مى‌کرد،تجهیز مى‌کرد بر ضد آنها، بر ضد مستکبرین. مستکبرین اینها را براى منافع خودشان درست نمى کردند، این مستضعفین بودند که از میان آنها یکى پا مى‌شد و خداوند انتخاب مى‌کرد و بر ضد مستکبرین قیام مى‌کردند. موسى بر ضد فرعون و رسول اکرم بر ضد قریشى که آنوقت همه چیز دستشان بود و در آیه این معنا را مى‌فرماید و این به مرئى و منظر مردم بوده است که مطلبى را نمى‌شده است که خلافش بگوید نعوذبالله. این مطلبى بوده است که همه مردم مى‌دانستند که پیغمبر زندگى‌اش چطور بوده و مادرش در کجا بچه را بزرگ کرد و در یک بیابانى، بعد هم که آمده همیشه تحت قدرت این بزرگ‌ها بوده ونمى شده زندگى بکند و در مکه د رغار مدتى بوده است و هیچ نمى‌توانسته، همیشه آنجا در مکه که بوده تبلیغاتشان به طور تقیه و زیرزمینى بوده تا وقتى هم که آمدند مدینه، مدینه هم آنى که دور ور حضرت بود یک دسته‌اى از همین فقرا، مستمندها بودند که - مسجد - وقتى که ایشان در مسجد، مسجد درست کردند، آن هم نه مثل مسجدهاى ما، یک مسجدى که یک دیوارى با چوب دورش درست کرده بودند ابتدائا و اگر هم یک سایه‌اى داشت با این چیزهاى خرما، با این علف‌هاى خرما، چوب‌هاى خرما با این درست کرده بودند و یک جائى هم بود که به آن مى‌گفتند صفه: یک دسته‌اى از اصحاب پیغمبر اصحاب صفه هستند یعنى اشخاصى بودند که خانه نداشتند، هیچى نداشتند و مى‌آمدند توى همین مسجد روى همین زمین‌ها وصفه‌اش هم مثل صفه‌هاى مسجد حالا نبوده است که آجر فرش مثلاً باشد یا با چیزهاى دیگر درست شده باشد یک زمینى بوده است قدرى بلندتر مثلاً جاى آن گل بوده، چیز دیگر شاید، اصلاً حصیر هم نداشتند آن وقت آنجا مى‌خوابیدند و آنجا زندگى مى‌کردند. اینها را حضرت بر ضد قریش و آنهائى که داراى اموال بزرگ بودند و از مستکبرین بودند اینها را از اینها حرکت کرد و رفت سرکوبى آنها را کرد. اینکه این تبلیغات شود،براى این است که اینها هر چه ضربه خورده‌اند از ادیان خورده‌اند. حالا در اسلام که،حالا ما بحثمان در این است این قدرت‌هاى بزرگى که‌مى‌خواهند ماها را بچاپند، اینها آنى را که معارض خودشان مى‌دانند اسلام است از این جهت اول حمله مى‌کنند به اصل ادیان و مقصودشان هم حالا آن دینى که گذشته و رفته نیست مقصودشان این است که کلام را بکشند به اسلام و بیایند بگویند که اسلام هم یک دینى است که مخدر است. حال اینکه ما وقتى تاریخ اسلام را مى‌بینیم و بعد هم ازنام کتاب : صحیفه نور نویسنده : خمینی، روح الله    جلد : 8  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست