responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انسان و سرنوشت نویسنده : شهید استاد مرتضی مطهری    جلد : 1  صفحه : 7

مقدمه

عظمت و انحطاط مسلمین

مسأله سرنوشت و قضا و قدر که در این رساله فحص و تحقیقی درباره آن‌ صورت گرفته است ، جزء مسائل فلسفی است و اگر بنا باشد در ردیف واقعی‌ خود قرار گیرد ، باید آن را در فلسفه در میان مسائل فلسفی جستجو کرد ، ولی در این رساله از ردیف اصلی خود خارج شده و در ردیف یک سلسله مسائل‌ دیگر قرار گرفته است . مسائل علمی و فلسفی هر کدام در ردیف خاصی دارند که از طریق موضوعات‌ آنها و یا از طریق هدف و نتیجه‌ای که از یاد گرفتن آنها حاصل می‌شود ، تعیین می‌گردد . علت اینکه مسائل فلسفی در ردیفی و مسائل ریاضی در ردیف دیگر و مسائل‌ طبیعی در ردیف جداگانه قرار می‌گیرند ، وابستگی و ارتباط خاصی است که‌ میان موضوعات هر دسته همردیف وجود دارد و یا لااقل به واسطه هدف نظری‌ یا عملی مشترکی است که یاد گرفتن هر دسته از آنها برای یادگیرنده تأمین‌ می‌کند .
نام کتاب : انسان و سرنوشت نویسنده : شهید استاد مرتضی مطهری    جلد : 1  صفحه : 7
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست