responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدل الهی نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 1  صفحه : 40
صاحب بن عباد که هم وزیر بود و هم عالم ، زندگی را مانند هم طبقه‌های‌ خودش از وزرا در کمال کامرانی گذرانید و بر عکس آنها که منفور از دنیا می‌روند و با رفتنشان نامشان هم می‌رود ، خوشنام و محبوب باقی ماند ، و مردنش مانند هم طبقه‌های دیگرش یعنی علما صورت گرفت که غالبا عمری را به گمنامی و محرومیت بسر می‌برند و شهرت و محبوبیت و احترامشان از وقت‌ مردن آغاز می‌شود . صاحب بن عباد ، علاوه بر اینکه تا آخر عمر در پست وزارت باقی ماند ، و علاوه بر اینکه خوشنامی علما را نیز برای خود تحصیل کرد ، از یک مزیت‌ فوق العاده دیگر نیز برخوردار بود ، و آن اینکه می‌گویند تنها وزیر تاریخ‌ است که پدر و جدش نیز وزیر بوده‌اند و سه نسل متوالی ، وزارت را از یکدیگر به ارث بردند . نام خودش اسماعیل ، و نام پدرش عباد ، و نام‌ نیایش عباس است . شعرا در باره‌اش گفتند :
ورث الوزارش کابر عن کابر
موصولة الاسناد بالاسناد
یروی عن العباس عباد وزا
رته و اسماعیل عن عباد
صاحب بن عباد با همه این برخورداریها و تنعمها از طرفداران جدی اصل‌ عدل است و به آن افتخار می‌کند . می‌گوید :
لو شق عن قلبی یری وسطه
سطران قد خطا بلا کاتب
العدل و التوحید فی جانب
وحب اهل البیت فی جانب
یعنی اگر قلب من شکافته شود ، در میان آن ، دو سطر دیده می‌شود که بدون‌ نویسنده نگارش یافته است : عدل و توحید در یک طرف ، و محبت اهل‌ البیت در طرف دیگر . در عدل فقهی نیز عینا نظیر اینها را می‌بینیم . فی المثل ابویوسف قاضی‌ القضاش هارونی طرفدار جدی اصل عدل می‌شود و احمد بن حنبل حبس کشیده‌ تازیانه خورده بشدت روش عدل را محکوم می‌کند . به نظر ما توجیه جهتگیریهای فکری و اعتقادی بشر با این معیارها و مقیاسها بصورت معیارهای انحصاری ، ساده لوحانه است . غرض اصلی ما از طرح این بحث در این مقدمه ، یکی این است که نقش‌ قرآن را در برانگیختن افکار و اندیشه‌ها نشان دهیم ، دیگر اینکه اهمیت و اصالت آن را از نظر قرآن کریم روشن سازیم .
نام کتاب : عدل الهی نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست