responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام حقوق زن در اسلام نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 1  صفحه : 315
همچنین تدابیر اسلام مبنی بر اینکه التذاذات جنسی محدود به محیط خانوادگی‌ باشد ، اجتماع بزرگ محیط کار و فعالیت باشد نه کانون التذاذات جنسی ، توصیه‌های اسلام مبنی بر اینکه برخوردهای زنان و مردان در خارج از کادر زناشوئی لزوما و حتما باید پاک و بی آلایش باشد ، همه و همه برای‌ اینستکه اجتماعات خانوادگی از خطرات از هم پاشیدگی مصون و محفوظ بمانند .

مقام طبیعی مرد ، در حیات خانوادگی

از نظر اسلام منتهای اهانت و تحقیر برای یک زن اینست که مرد بگوید من‌ ترا دوست ندارم ، از تو تنفر دارم ، و آنگاه قانون بخواهد بزور و اجبار آن زن را در خانه آنمرد نگهدارد . قانون میتواند اجبارا زن را در خانه‌ مرد نگهدارد ، ولی قادر نیست زن را در مقام طبیعی خود در محیط زناشوئی ، یعنی مقام محبوبیت و مرکزیت نگهداری کند . قانون قادر است مرد را مجبور به نگهداری از زن و پرداخت نفقه و غیره بکند ، اما قادر نیست مرد را در مقام و مرتبه یک فداکار و بصورت یک نقطه " گردان " در گرد یک‌ نقطه مرکزی نگهدارد . از این رو هر زمان که شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبیعی مرده است . اینجا پرسش دیگری پیش می‌آید و آن اینکه اگر این شعله از ناحیه زن‌ خاموش بشود چطور ؟ آیا حیات خانوادگی با از میان رفتن علاقه زن بمرد باقی است یا از میان میرود ؟ اگر باقی است چه فرقی میان زن و مرد است‌ که سلب علاقه مرد موجب پایان حیات خانوادگی میشود و سلب علاقه زن موجب‌ پایان این حیات
نام کتاب : نظام حقوق زن در اسلام نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست