responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب ميزان الحكمه نویسنده : محمدی ری‌شهری، محمد    جلد : 1  صفحه : 605

6645.امام على عليه السلام : با سكوت ، وقار افزايش يابد .

6646.امام على عليه السلام : هركه با وقار باشد احترام شود.

6647.امام على عليه السلام : نـهايـت دانـش ، آرامـش و بردبارى است .

6648.امام على عليه السلام : براى وقار جز از هيبت كمك گرفته نشود .

412

تقوا

1850 تقوا

«و اگر مردمِ آبادى ها ايمان آورده و تقوا پيشه كرده بودند، قطعا بركاتى از آسمان و زمين برايشان مى گشوديم، ولى تكذيب كردند. پس به (كيفر) دستاوردشان (گريبان) آنان را گرفتيم» .

«اين است كتابى كه در (حقانيّت) آن هيچ ترديدى نيست و براى پرهيزگاران هدايت است... آنان برخوردار از هدايتى از سوى پروردگار خويشند و آنان همان رستگارانند» .

«و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمين است، از آنِ خداست و ما به كسانى كه پيش از شما به آنان كتاب داده شده و (نيز) به شما سفارش كرديم كه از خدا پروا كنيد و اگر كفر ورزيد (چه باك؟ كه) آنچه در آسمان ها و آنچه در زمين است از آنِ خداست و خدا بى نيازِ ستوده (صفات) است» .

«اى فرزندان آدم، درحقيقت ما براى شما لباسى فرو فرستاديم كه عورت هاى شما را پوشيده مى دارد و (نيز) زينتى (فرو فرستاديم) و بهترين جامه، تقواست. اين از نشانه هاى (قدرت) خداست، باشد كه متذكّر شويد» .

«اى كسانى كه ايمان آورده ايد، اگر از خدا پروا داريد، براى شما (نيروى) تشخيص (حقّ از باطل) قرار مى دهد و گناهانتان را از شما مى زدايد و شما را مى آمرزد و خدا داراى بخشش بزرگ است» .

«آن سراى آخرت را براى كسانى قرار مى دهيم كه در زمين خواستار برترى و فساد نيستند و فرجام (نيك) از آنِ پرهيزگاران است» .

6649.امام على عليه السلام : تقوا رئيس اخلاق است .

6650.امام على عليه السلام : به راستى كه تقوا بـهترين گـنج و مـحكمتريـن پناهگاه و عزيزترين عزّت و اقتدار است ، نجات هر گريزنده اى (از هلاكت و دوزخ) و اميد هر جوينده اى و پيروزى هر چيره جويى در تقواست .

6651.امام على عليه السلام : از خـداونـد بترس ، گرچـه اندكى ، و ميان خود و خدا پرده اى (از شرم) بيفكن گرچه نازك باشد .

6652.امام على عليه السلام : تقوا نـهايت خـشنودى خـداوند از بـندگان خود و خواسته او از آفريدگانش مى باشد .

6653.امام على عليه السلام : اى بندگان خدا ، شما را به تقواى خدا سفارش مى كنم كه آن توشه است و پناهگاه ، توشه اى است رساننده (به سر منزل مقصود) و پناهگاهى رهاننده .

6654.امام على عليه السلام : اى بندگان خدا ، شما را به تقواى خدا سفارش مى كنم ؛ زيرا كه تقوا مهار است و تكيه گاه . پس بندهاى محكم آن را بچسبيد و به حقايق آن چنگ در زنيد .

6655.امام على عليه السلام : شما را به تقواى خدا سفارش مى كنم ؛ زيرا كه آن آرمان هر جوينده اميدوارى است و مورد اعتماد هر فرارى پناه جويى ، تقوا را جامه زيرين خود كنيد .

6656.امام على عليه السلام : شما را به تقواى خدا سفارش مى كنم ... آن را به دل هاى خود بچشايند و با آن گناهانتان را بشوييد ... هان ! تقوا را حفظ كنيد و خود را (نيز) به وسيله آن محفوظ بداريد .

6657.امام على عليه السلام : همانا تقوا، امروز پناهگاه است و حفاظ و فردا، راهى است به سوى بهشت ، جاده اش روشن است و رهپويش بَرنده .

6658.امام على عليه السلام : تقواى خدا ، كليد پاكى و درستى و اندوخته اى براى معاد و باعث آزادى از هر بندگى و رهايى از هر نابودى است . به وسيله تقواست كه جوينده به مطلوبش مى رسد و گريزانِ (از عذاب و كيفر الهى) رهايى مى يابد و به خواست ها رسيده مى شود .

6659.امام على عليه السلام : هر كه درختان تقوا بكارد ، ميوه هاى هدايت بچيند .

6660.امام باقر عليه السلام ـ خطاب به سعد الخيرـ : تو را به تقواى خدا سفارش مى كنم ؛ زيرا كه آن باعث سلامتى ، رستن از نابودى و غنيمت و سود بردن در بازگشتگاه (آخرت) است .

1851 تقوا، كليد كرامت است

«اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفريديم و دسته دسته و قبيله قبيله تان گردانيديم تا يكديگر را بشناسيد. در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست. بى ترديد، خدا داناى آگاه است» .

6661.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به عملِ با تقوا بيشتر اهتمام داشته باش ، تا به عملِ بدون تقوا ؛ زيرا هيچ عملى كه با تقوا توأم باشد اندك نيست ، چگونه اندك باشد عملى كه پذيرفته مى شود ! چون خداوند عز و جل مى فرمايد : «جز اين نيست كه خداوند از تقوا پيشگان مى پذيرد» .

6662.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : يك خصلت است كه هر كس پايبند آن باشد دنيا و آخرت به فرمانش در آيند و به بهشت دست يابد . عرض شد: آن چيست اى رسول خدا؟ فرمود: تقوا . هركه مى خواهد با عزّت ترين مردم باشد ، بايد از خدا پروا كند . حضرت سپس اين آيه را تلاوت كرد : «و هركه از خدا پروا كند خداوند براى او برونشوى قرار دهد و از جايى كه گمان نمى برد ، روزيش رساند» .

6663.امام على عليه السلام : هيچ كرامتى عزيزتر از تقوا نيست .

6664.امام على عليه السلام : كليد ارجمندى ، تقواست .

6665.امام على عليه السلام : هركه تقوا پيشه كند... باران بند آمده كرامت، دوباره بر او فرو ريزد و رحمت گريخته ، به سوى او بازگردد و چشمه فروكش كرده نعمت ها ، دگرباره برايش جوشان شود و بارش كاستى گرفته بركت ، دوباره بر او سرازير شود .

6666.امام على عليه السلام : همانا تـقـواى خــدا داروى درد قـلب هـاى شماست و بينا كننده كورى دلهاى تان و شفابخش بيمارى جسمهايتان و برطرف كننده تباهى سينه هايتان . و پاك كننده آلودگى جان هايتان و روشنى بخش ضعف چشم هايتان و فرو نشاننده ترس و اضطراب دل هايتان و زداينده سياهى ظُلمتتان .

6667.امام على عليه السلام : به تقواى خدا چنگ زنيد؛ زيرا تقوا ريسمانى دارد كه دستگيره اش استوار است و پناهگاهى دارد كه بلندايش سر به فلك كشيده است .

نام کتاب : منتخب ميزان الحكمه نویسنده : محمدی ری‌شهری، محمد    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست