فرمت PDF شناسنامه فهرست
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
نام کتاب : تاريخ زندگى ائمه(ع) نویسنده : علی رفیعی    جلد : 1  صفحه : 21
مقدمه‌ نوشته حاضر، جزو سلسله متون آموزشى عقيدتى- سياسى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى است كه براى دوره تخصّصى اوليّه سيكل (كد 5/ 102) تهيه شده است.
در اينجا به‌عنوان مقدمه يادآورى چند نكته ضرورى مى‌نمايد:
1- روش مورخان اسلامى در گذشته چنين بوده كه در مقام تدوين و ترسيم تاريخ اسلام دوران امامت، حُكّام و زمامداران «بنى اميّه» و «بنى عباس» و زندگانى سراسر ظلم و جنايت آنان را محور قرار داده، حوادث مهم ديگر تاريخى، حتى زندگى پيشوايان معصوم عليهم السلام و مبارزات آنان را در حاشيه مطرح كرده و يا اصلًا يادآور نمى‌شدند. ولى ما در اين سلسله درس‌ها پيشوايان معصوم عليهم السلام و زندگى سراسر مبارزاتى آنان را محور قرار داده آن مقدار از زندگى و اقدامات خلفا و ديگر چهره‌هاى مؤثر در تاريخ را كه به‌گونه‌اى به زندگى سياسى ائمه عليهم السلام مربوط مى‌شد مورد تجزيه و تحليل قرار داده‌ايم.
2- هدف ما در اين سلسله درسها تبيين و تجزيه و تحليل تاريخ سياسى اسلام و شرح مبارزات و موضعگيريهاى ائمه عليهم السلام در برابر حكّام ستمگر معاصر خود و ديگر جريانات سياسى است، نه شرح حال نويسى و وقايع‌نگارى؛ امّا در عين حال در شرح زندگى هر يك از پيشوايان عليهم السلام به شمّه‌اى از درياى بيكران فضائل و مكارم اخلاقى آن اسوه‌هاى تقوا و فضيلت اشاره شده است تا سرمشقى سازنده و درسى آموزنده براى پيروان آنان به‌ويژه پاسداران عزيز انقلاب باشد.


نام کتاب : تاريخ زندگى ائمه(ع) نویسنده : علی رفیعی    جلد : 1  صفحه : 21
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست