responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 4  صفحه : 132

ارزشِ درمانی خارج کردن خاطرات گذشته

تا کنون چند مسأله راجع به خواب روشن شده است. مخصوصا در این قرون اخیر روانشناسها و روانکاوها به خواب خیلی اهمیت میدهند و اصلا مسائل روحی شکل خاصی پیدا کرده است. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم- این طور که در کتابها نوشتهاند- علما در مورد بیماریهای عصبی به موضوعی پیبردهاند که آن موضوع «ارزش درمانی خارج کردن خاطرات گذشته» است؛ یعنی دریافتهاند که بیمار عصبی اگر خاطرات ناخوشایندی در گذشته داشته است، وقتی این خاطرات حبسشده ناخوشایند خودش را ابراز میکند کأنّه یک عده شیطان در باطن او محبوس بودهاند و آزاد شدهاند و اصلا بیماری و عوارض آن تسکین پیدا میکند و احیانا از میان میرود.

این مطلب در تاریخ گذشته هم بیسابقه نیست و در کتابها زیاد نوشتهاند. خیلی از مطالب هست که میگوییم در قرن هجدهم یا قرن نوزدهم یا قرن بیستم کشف شد، کأنّه تا آن روز بشر از این مطلب چیزی نمیدانست، در صورتی که گرچه بشر به این دقت نمیدانسته، ولی در عین حال تا حدودی میدانسته. کتابهای تاریخ پر است از این طور معالجات که امثال بوعلی سینا کردهاند.

داستان معروفی است که در چهار مقاله عَروضی آمده [1]. بوعلی سینا از دست سلطان محمود فرار کرده بود و مخفی بود و خودش را معرفی نمیکرد؛ آمده بود در گرگان که مقرّ قابوس وشمگیر بود و در آنجا به صورت یک آدم گمنام مطبی باز کرده بود، ولی کمکم معالجاتش او را معروف و مشهور کرد. خواهرزاده قابوس بیمار میشود و تمام اطبای درجه اول آن وقت از معالجه بیماری او عاجز میمانند. آخر کار یک کسی میگوید طبیب جوانی آمده است، او را حاضر کنید. او را حاضر میکنند. وقتی بوعلی مطالعه میکند و حدس میزند که بیماری جسمانی او ناشی از یک حالت روانی و روحی است، دستور میدهد که اتاق را خلوت کنند و کسی که شهر را بلد باشد حاضر کنند. بوعلی نبض بیمار را در دست میگیرد و اسم شهرها را میبرد تا به اسم یک شهر میرسد، میبیند نبضش تکان میخورد و حالت غیرعادی پیدا میکند. بعد میگوید در این شهر محلهها را بشمرید. محلهها را میشمارند. به نام یک محله که میرسند، نبضش بیشتر تکان میخورد. تا به خانهها و تا به یک شخص میرسد. میفهمد که او عاشق است و از همان [راه] معالجهاش میکند.

داستانها در اینجا زیاد است.

به هر حال این موضوع را در باب مسائل روحی کشف کردهاند و فهمیدهاند که درمانهای مادی و جسمانی نمیتواند صد در صد برای این طور بیماریها مفید باشد، و احیانا بعضی از


[1]. مولوی هم این داستان را در مثنوی آورده است. البته او به مطلب شکل عرفانی داده و اسم طبیب غیبی آوردهاست.

نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 4  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست